Склад президіуму та вченої ради

БАБОВА ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА, председатель ученого совета

Лікарські спеціалізації зі спеціальностей:
«Кардіологія» (2001 р.), «Фізіотерапія» (2003 р.), вища категорія з обох спеціальностей (2011 р.). «Організація і управління охороною здоров’я» (2011 р.)