Співпраця

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері охорони здоров’я, медичної і психологічної реабілітації біженців, переселенців з дітьми з окупованого агресором Криму та сходу України, постраждалих та поранених військовослужбовців та членів їх сімей, під час проведення антитерористичної операції на сході України, між наступними учасниками цього меморандуму:

Міждержавні Установи:
Посольство Литовської Республіки в Україні
Заступник голови комітету охорони здоров’я ВРУ, заступник голови Координацийної ради з питань реабилитації учасників антитерорестичниї операції при Комітеті у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників бойових дій, учасників антитерорестичної операції та людей з інвалідністю ВРУ.
Сисоєнко Ірина Володимирівна
Благодійні організації:
«Міжнародний благодійний фонд «Реабілітаційний Центр «Шпиталь Майдану»;
«Міжнародний благодійний фонд «Всесвітня Допомога Дітям України»;
Громадські організації:
«Всеукраїнське Патріотичне Об’єднання «Волонтерський Рух України»;
«Українська Академія Реабілітації та Здоров’я Людини»;
«Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів»;
«Всеукраїнська Асоціація Фізіотерапевтів та Курортологів»;
«Медики та волонтери Майдану України»;
«Інтернаціональний Медичний Батальйон»;
Печатні видання:
Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія»
Інформаційний вісник «Фізіотерапія та Реабілітація»
(далі – Сторони), керуючись Конституцією України і законодавством України в межах своєї компетенції і повноважень, виходячи із бажання зміцнювати та розвивати відносини співробітництва досягли угоди і уклали цей Меморандум про нижченаведене:
Стаття 1
Метою цього Меморандуму є здійснення спільних і погоджених дій між Сторонами Меморандуму з формування інституційної основи для започаткування, зростання і подальшого розвитку медичної та психологічної реабілітації в Україні на принципах конструктивності, прозорості і ефективності діяльності. Виявлення системних проблем і бар’єрів, що перешкоджають розвитку медичної реабілітації в Україні, представлення комплексних заходів по їх вирішенню, розробка спільних програм, створення консультативно-дорадчих органів, робочих груп, з метою виконання цих завдань. Розробка та приведення нормативних та погоджувальних актів у сфері медичної реабілітації України до міжнародних стандартів. Виведення медичної реабілітації в окрему галузь медицини.
Стаття 2
Співробітництво та обмін інформацією на рівні експертів та спеціалістів у різних
сферах охорони здоров’я між Сторонами Меморандуму та медичними закладами, установами, службами та компаніями загального та приватного секторів, особливо у сфері медичної та спеціалізованої реабілітації для біженців, переселенців з дітьми з окупованого агресором Криму та сходу України, постраждалих та поранених військовослужбовців та членів їх сімей, під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Стаття 3
Співробітництво між Сторонами Меморандуму та відповідними медичними закладами охорони здоров’я у сфері підготовки та перепідготовки медичних кадрів для надання висококваліфікованої медичної реабілітації згідно міжнародних стандартів.
Стаття 4
Співробітництво між Сторонами Меморандуму та відповідними медичними закладами охорони здоров’я для надання висококваліфікованої медичної реабілітації та лікування, у т.ч. лікування у спеціалізованих медичних центрах України, Литви та інших країн Європи, біженцям, переселенцям з дітьми з окупованого агресором Криму та сходу України, постраждалим та пораненим військовослужбовцям та членам їх сімей, під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Стаття 5
Пошук та відкриття можливостей для започаткування інвестиційної та благодійної діяльності у сфері надання спеціалізованих медичних послуг у висококваліфікованій медичній реабілітації для біженців, переселенців з дітьми з окупованого агресором Криму та сходу України, постраждалих та поранених військовослужбовців та членів їх сімей, під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Стаття 6
Співробітництво між Сторонами Меморандуму та спеціалізованими компаніями у сфері імпортування та виробництва засобів медичного призначення, препаратів та медичного устаткування для медичної реабілітації, розробка та втілення нових методів медичної реабілітації з ціллю прискорення одужання та відновлення фізичного та психічного стану біженців, переселенців з дітьми з окупованого агресором Криму та сходу України, постраждалих та поранених військовослужбовців та членів їх сімей, під час проведення антитерористичної операції на сході України.
Стаття 7
В разі виникнення суперечок і розбіжностей при тлумаченні і вживанні положень цього Меморандуму Сторони вирішують їх шляхом організації нарад і переговорів. У Меморандум по взаємній згоді Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, які оформляються окремими документами, і є невід’ємними частинами цього Меморандуму.
Стаття 8
Цей Меморандум про співробітництво набирає чинності і вводиться в дію з дня його підписання Сторонами та діє до тих пір, поки одна із Сторін не направить письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію Меморандуму. У такому разі дія Меморандуму вважатиметься припиненою з дня закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дати напряму однієї із сторін відповідного письмового повідомлення.
Меморандум вчинено українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони. Всі тексти є автентичними. м. Київ, 15 квітня 2015 року