Біла книга з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) в Європі. Надрукована в «Українському журналі фізичної і реабілітаційної медицини»

«Біла книга з ФРМ в Європі» покликана створити єдиний підхід для європейських країн, інформувати осіб, які приймають рішення на європейському та національному рівнях, надати навчальні матеріали для викладачів та лікарів ФРМ, а також інформувати медичну спільноту, інших фахівців з реабілітації та широку громадськість про ФРМ.

«Біла книга» була видана вперше у 1989 році, друга була опублікована 2006-2007 роках, а третє видання було представлене на 21-му Європейському конгресі фізичної та реабілітаційної медицини, що відбувся у Вільнюсі (Литва)в травні 2018 року (http://www.utfrm.com.ua/news_258/ )

Ліцезія на переклад отримана Українським Товариством ФРМ від Альянсу Європейських Органів ФРМ (http://www.utfrm.com.ua/news_257/). «Біла книга» надрукована в «Українському журналі фізичної і реабілітаційної медицини». Оригінальна версія була опублікована Eur. J. Phys. Rehabil. Med. 2018 Apr; 54(2):125-321

«Біла книга з фізичної та реабілітаційної медицини в Європі» є довідником для лікарів європейських країн. Вона є результатом співпраці європейських організацій з фізіотерапії та реабілітаційної медицини (ФРМ): Європейської академії реабілітаційної медицини (ЄАРМ), Європейського товариства фізіотерапії (ЄТФРМ), Секції фізіотерапії Європейської спілки медичних спеціалістів (Секція ФРМ ЄСМС) та Європейського коледжу фізіотерапії (представленого Радою з фізіотерапії ЄСМС), які сформували продуктивне партнерство. «Біла Книга» булана писана 117 колегами з 35 європейських та міжнародних країн.

«Біла книга» визначає фізіотерапію та реабілітаційну медицину як спеціальність первинної медичної допомоги, яка існує у всіх європейських країнах. На відміну від інших спеціалізацій, лікарі фізіотерапії та реабілітаційної медицини зосереджуються на функціонуванні людини, працюючи в тісній співпраці з фахівцями, які займаються лікуванням органів і систем організму. Основною метою реабілітації є покращення функціонування людей з обмеженнями.

У «Білій книзі» надається базове визначення та концепція ФРМ, встановлюється важливість реабілітації для окремих осіб та суспільства в цілому, описуються основи ФРМ, історія цієї спеціалізації, структура та діяльність організацій ФРМ в Європі, спектр знань та практичних навичок лікарів ФРМ, діапазон клінічних компетенцій ФРМ, система охорони здоров’я та суспільство. Становище спеціальності ПЗМ в Європейському Союзі, освіта та безперервний професійний розвиток лікарів ПЗМ, деталі наукових досліджень у галузі ПЗМ, перспективи майбутнього та розвитку ПЗМ.