ХVI Міжнародна Науково-практична конференція «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України
«Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів»
повідомляє, що 25-27 травня 2018 року відбудеться ХVI Міжнародна Науково-практична конференція
«Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я»,
присвячена 20-ти річчю створення «Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів»

Бучинський

Місце проведення: м. Одеса, лікувально-реабілітаційний комплекс «Біла акація», Французький бульвар, № 59
Планується висвітлити такі теми:
Організаційно-економічні та правові засади діяльності установ з медичної реабілітації та санаторного-курортного лікування за різних умов організації системи охорони здоров’я (акредитаційні вимоги, система управління якістю, форми фінансування та організації діяльності закладів).

Залучення інвестицій та державно-приватного партнерства в санаторно-курортній галузі
Кадрове забезпечення, безперервна професійна освіта спеціалістів з реабілітаційної медицини в Україні та за кордоном.
Новітні технології медичної реабілітації в системі надання медичної допомоги дорослим та дітям:
Реабілітація в ранньому періоді відновлювального лікування – етапність, технологічне забезпечення та оцінка ефективності;
Медико-психологічна реабілітації постраждалих за умов надзвичайних ситуацій;

Санаторно-курортне лікування – комплексний підхід з використанням унікальних курортних чинників, сучасних технологій та медико-соціальна ефективність.
Медичний туризм – організаційно-правові аспекти. Роль громадських організацій у розвитку реабілітаційних центрів і курортів в Україні та світі.
Актуальні питання медичної реабілітації працівників транспортної галузі
Spa та Wellness як перспективний напрямок розвитку курорту.

Санаторій «Біла Акація» Тимофєєва Інна Юріївна Тел. (0482) 63-63-30, 727-34-00.